Avmaskning

Avmaskning hund

- Valpar

I de allra flesta fall avmaskas valpar rutinmässigt av uppfödaren. Avmaskningsmedel finns i olika varianter och avmaskningsschemat kan variera något beroende på vilken sort man använder. Gemensamt för dem alla är att de är receptfria och verksamma mot spolmask. Innan du tar hem din valp är det viktigt att fråga uppfödaren om du själv ska ge någon dos av avmaskningsmedlet eller om valpen är helt färdigbehandlad. 

- Vuxna hundar

Rutinmässig avmaskning av vuxna hundar bör undvikas på grund av resistensutveckling. Vuxna hundar bör endast behandlas efter att man först låtit göra en laboratorieanalys av avföringsprov där man konstaterat inälvsmask. Om du misstänker att din hund drabbats av mask kan VeteriNära ge råd och hjälp om hur du går vidare.

Avmaskning katt

- Kattungar

För att undvika att kattungar smittas av spolmask behandlas de upprepade gånger de första levnadsmånaderna med avmaskningsmedel. Kattungar kan smittas av mask genom modersmjölken eller av andra katter och det är därför viktigt att påbörja avmaskningen redan när de är fyra till sex veckor gamla. Uppfödaren brukar rutinmässigt sköta avmaskning av både kattungar och kattmamman för att minska risken för återinfektion. Vid tolv veckors ålder är kattungarna som regel färdigavmaskade av uppfödaren och redo att komma till sin nya familj. Fråga för säkerhets skull din uppfödare om du kommer att behöva ge en sista dos vid hemkomst då preparaten som finns på marknaden skiljer sig åt i avmaskningsschemat.
Kattungar efter en honkatt som levt strikt som innekatt och som inte vistats i miljöer där det förekommer spolmaskägg behöver inte avmaskas.

- Vuxna katter

Utekatter kan behöva avmaskas då de lätt drabbas av inälvsmask, speciellt om de brukar fånga gnagare. Rutinmässig avmaskning av innekatter brukar sällan behövas och på grund av resistensutveckling rekommenderas inte heller detta utan att man först låtit göra en analys av avföringsprov. Kontakta VeteriNära om du misstänker att din katt har drabbats av inälvsmask.

Inför utlandsresa

Särskilda regler och krav för avmaskning gäller vid utlandsresor med hund. Ta reda på vilka bestämmelser som gäller för just det land du ska resa till. Du hittar uppdaterad information på Jordbruksverkets hemsida här.

Hundar som ska resa till Norge, Storbritannien, Irland, Finland och Malta ska avmaskas med medel innehållande Prazikvantel, mot rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis). Denna behandling ska utföras av veterinär och dokumenteras i hundens EU-pass, högst 120 timmar och minst 24 timmar före den planerade resan. Detta är en bandmask som kan smitta till hund och katt men den kan också infektera människor via hund och katt. Parasiten förkommer lokalt i stora delar av Europa, framförallt i Central- och Östeuropa inklusive Baltikum. I Sverige har den varit påvisad i Småland, Götaland, Södermanland och Dalarna. Se mer information på SVA här.

Behandlingar

Hälsokontroll

Skador och sår

Öron- och ögoninfektioner

Mage- och tarmproblem

Skadade eller brutna klor

Förebyggande behandlingar

Besiktning av vuxna djur inför försäkring

Id-märkning med chip

Kastration av hankatt

Sista resan

Att ha ett sällskapsdjur innebär för många en obeskrivlig glädje under många år. När djuret når hög ålder, drabbas av allvarlig eller obotlig sjukdom kan det vara dags att låta djuret få somna in. Oavsett anledning är det ett tungt och ofta svårt beslut.

 

När ditt djur ska få lov att somna in vill jag försöka göra detta så värdigt som möjligt för djuret och för familjen. Jag har valt att kalla det för ”Sista resan” där jag önskar vara ett stöd och ett bollplank i de beslut som ska fattas i samband med detta och också vara en medmänniska i de känslor som uppstår. Tillsammans planerar vi för att ditt djur ska få somna in i sin hemmiljö, allt enligt era önskemål, så att det som trots allt är svårt ändå får bli något fint och värdigt.

- Så här går det till

Jag börjar med att ge djuret lite lugnande. En stund senare ger jag en överdos med narkosmedel som gör att djuret stilla somnar in. Ofta är de så trötta av det lugnande läkemedlet att de inte märker det. Kort efter att djuret somnat slutar hjärtat slå och sedan upphör andningen. Proceduren tar kort tid och är inte förknippat med smärta. 

- Kremering

Om du önskar få ditt djur kremerat så hjälper jag självklart till med det. Jag lämnar djuret på Spillepengens Djurkremering i Malmö där de kremerar djuret med en säker och miljövänlig metod i specialugnar. Du kan välja att låta ditt djur kremeras tillsammans med andra djur eller enskilt. Vid enskild kremering får du tillbaka askan i en separat urna.

- Livintyg

Vid avlivning av djur som är livförsäkrade behövs ibland ett livintyg för att ersättning skall betalas ut. Ofta behövs en mer omfattande undersökning av djuret för att jag ska kunna utfärda ett livintyg. Hör efter vad som gäller i just ditt fall med ditt försäkringsbolag innan besöket så att nödvändiga dokument kan sammanställas.

Vaccination hund

I Sverige vaccineras valpen mot tre smittsamma sjukdomar: valpsjuka, hepatit (smittsam leverinflammation, HCC) och parvovirus. Grundvaccination av valp görs vid två tillfällen vanligtvis vid 8 och 12 veckors ålder. När hunden fyller ett år ges en tredje vaccination. Därefter rekommenderas årligen vaccination mot kennelhosta och vart tredje år mot valpsjuka, smittsam leverinflammation samt parvovirus.


Valpsjuka, smittsam leverinflammation och parvovirus är allvarliga sjukdomar som är sällsynt förekommande i Sverige, med endast några få rapporterade fall årligen. Dessa vaccinationer är viktiga både för din egen hund och för att hålla nere det totala trycket av smittsamma sjukdomar. 


Kennelhosta hör till en av de vanligaste sjukdomarna vi vaccinerar våra hundar mot. Den är oftast inte allvarlig men kan vara besvärlig för en hund som smittats. Rekommendationen är att hunden vaccineras årligen för att ha ett fullgott skydd.


Vid själva vaccineringen ska hunden vara frisk och kry för att vaccinet ska ha så god effekt som möjligt. Det kan förekomma lindrig irritation vid injektionsstället efteråt. Som ägare bör du vara observant på biverkningar hos hunden såsom nedsatt allmäntillstånd, svullnad i huvudområdet eller andra delar av kroppen eller mag-tarmstörning. Vid dessa biverkningar är det viktigt att uppsöka veterinär snarast.

- resa utomlands

För hundar som ska resa utomlands krävs ytterligare vaccinationer. Enligt Jordbruksverkets och övriga EU-länders regelverk ska hunden vara vaccinerad mot rabies, vara chip-märkt och ha ett EU-pass. Tänk på att kontrollera införselkraven för det specifika landet du ska resa till då införselreglerna kan variera från land till land. Var ute i god tid innan resa och undersök regler från både Jordbruksverket och ambassaden för det land ni ska resa till. Kom ihåg att resa får ske först 21 dagar efter vaccinationen mot rabies.  Vaccination får tidigast ske vid 12 veckors ålder.

 

I många länder förekommer smittsamma sjukdomar som är mer sällsynta i Sverige, såsom leptospiros och leishmanios. Läs mer om rabies och resor på jordbruksverket

Vaccination katt

Rekommendationen är att alla katter vaccineras mot kattsnuva och kattpest. I de allra flesta fall beror kattsnuva på virus, oftast herpes- eller calicivirus.

Kattpest orsakas av ett specifikt parvovirus som drabbar katter i alla åldrar. Viruset smittar från katt till katt men är motståndskraftigt och kan överleva länge i naturen. Sjukdomen ger symptom som kräkningar, diarréer och kan i svåra fall vara dödligt. Sjukdomen ger hög dödlighet, framförallt hos unga katter. Vaccinet mot kattpest är ett bra vaccin, som skyddar katterna väl.

Kattsnuva är en övre luftvägsinfektion hos katt som I de allra flesta fall beror på virus, oftast herpes- eller calicivirus. Typiska symptom är rinnande nos och ögon samt nysningar och hosta. Sjukdomen kan också visa sig som sår i munnen, nedsatt aptit, feber och påverkat allmäntillstånd. Vissa katter får milda symptom som enstaka nysningar och lite rinnande nos, medan andra blir kraftigt påverkade. De flesta katter blir symptomfria efter någon vecka.

Grundvaccination av katt görs som tidigast då katten är 7-8 veckor gammal och nästa ca 3-4 veckor senare. Revaccination sker sedan vid 1 års ålder. Därefter vaccineras katten årligen mot kattsnuva och vart tredje år mot kattpest. 

Genom att låta vaccinera din katt mot dessa sjukdomar inte bara förebygger du att ditt djur ska smittas, du bidrar även till att hålla det totala smit-trycket i kattpopulationen på en låg nivå.

Det förekommer att katter får biverkningar i 1-2 dagar etter vaccination, i form av en lätt, ömmande svullnad vid injektionsstället och ibland även feber. I sällsynta fall kan katten drabbas av en överkänslighetsreaktion, som kan vara allvarlig. Om du får misstanke om biverkningar ta då genast kontakt med veterinär.

Besiktning

- valpar

Innan du får hem din valp ska den ha genomgått en valpbesiktning. Syftet med besiktningen är att hitta tidiga tecken på sjukdom eller missbildning. Uppfödaren låter en veterinär göra kontrollen som sedan skriver ett intyg som du får med dig hem. Besiktningen ska göras inom sju dagar före leverans. 

 

Vid valpbesiktningen lyssnar veterinären på hjärtat och kontrollerar att valpen rör sig korrekt utan hältor och dylikt. Veterinären kontrollerar även hjärta, lungor, ögon, öron, tänder (mjölktänder), päls, lymfknutor samt testiklar hos hanhundar.

 

En besiktning rekommenderas även vid ägarbyte och försäljning och kan även behövas ibland hos vissa försäkringsbolag vid försäkring. Ta reda på vad som behövs hos ditt försäkringsbolag. 

- kattungar

Innan du får hem din kattunge rekommenderas att den genomgår en besiktning. På så sätt vet du att du får hem en frisk kattunge. Besiktningen ska göras inom sju dagar före leverans.

 

Vid besiktningen går veterinären igenom kattungens allmäntillstånd och hull. Veterinären lyssnar på hjärtat och kontrollerar att kattungen rör sig normalt och att ben, leder, rygg, mage och svans är utan tecken på smärta eller andra avvikelser. Veterinären kontrollerar även hjärta, lungor, ögon, öron, tänder (mjölktänder), päls, lymfknutor samt testiklar hos hankatter.

 

En besiktning rekommenderas även vid ägarbyte och försäljning och kan även behövas ibland hos vissa försäkringsbolag vid försäkring. Ta reda på vad som behövs hos ditt försäkringsbolag.

EU-Pass för hund och katt

- inför resa i Europa

För att kunna åka utomlands med din hund eller katt måste du se till att djuret uppfyller kraven vad gäller vaccinationer, id-märkning och avmaskning. Djuret ska vara ID-märkt med ett ISO-mikrochip samt ha en giltig vaccination mot rabies. Vanligtvis utfärdas ett EU-pass i samband med att djuret får sin första rabiesvaccination. Rabiesvaccinationen är enligt EU:s regler inte giltig förrän 21 dagar efter att den givits och EU-passet måste alltså utfärdas senast tre veckor före avresa. För att få resa in i vissa länder krävs även att djuret är avmaskat.
På jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för det land du ska åka till. Du behöver också ta reda på vad som krävs vid återresa tillbaka till Sverige igen. 


Läs mer här.

Avmaskning hund

- valpar

I de allra flesta fall avmaskas valpar rutinmässigt av uppfödaren. Avmaskningsmedel finns i olika varianter och avmaskningsschemat kan variera något beroende på vilken sort man använder. Gemensamt för dem alla är att de är receptfria och verksamma mot spolmask. Innan du tar hem din valp är det viktigt att fråga uppfödaren om du själv ska ge någon dos av avmaskningsmedlet eller om valpen är helt färdigbehandlad. 

- vuxna hundar

Rutinmässig avmaskning av vuxna hundar bör undvikas på grund av resistensutveckling. Vuxna hundar bör endast behandlas efter att man först låtit göra en laboratorieanalys av avföringsprov där man konstaterat inälvsmask. Om du misstänker att din hund drabbats av mask kan VeteriNära ge råd och hjälp om hur du går vidare.

Avmaskning katt

- kattungar

För att undvika att kattungar smittas av spolmask behandlas de upprepade gånger de första levnadsmånaderna med avmaskningsmedel. Kattungar kan smittas av mask genom modersmjölken eller av andra katter och det är därför viktigt att påbörja avmaskningen redan när de är fyra till sex veckor gamla. Uppfödaren brukar rutinmässigt sköta avmaskning av både kattungar och kattmamman för att minska risken för återinfektion. Vid tolv veckors ålder är kattungarna som regel färdigavmaskade av uppfödaren och redo att komma till sin nya familj. Fråga för säkerhets skull din uppfödare om du kommer att behöva ge en sista dos vid hemkomst då preparaten som finns på marknaden skiljer sig åt i avmaskningsschemat.
Kattungar efter en honkatt som levt strikt som innekatt och som inte vistats i miljöer där det förekommer spolmaskägg behöver inte avmaskas.

- vuxna katter

Utekatter kan behöva avmaskas då de lätt drabbas av inälvsmask, speciellt om de brukar fånga gnagare. Rutinmässig avmaskning av innekatter brukar sällan behövas och på grund av resistensutveckling rekommenderas inte heller detta utan att man först låtit göra en analys av avföringsprov. Kontakta VeteriNära om du misstänker att din katt har drabbats av inälvsmask.

Inför utlandsresa

Särskilda regler och krav för avmaskning gäller vid utlandsresor med hund. Ta reda på vilka bestämmelser som gäller för just det land du ska resa till. Du hittar uppdaterad information på Jordbruksverkets hemsida här.

Hundar som ska resa till Norge, Storbritannien, Irland, Finland och Malta ska avmaskas med medel innehållande Prazikvantel, mot rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis). Denna behandling ska utföras av veterinär och dokumenteras i hundens EU-pass, högst 120 timmar och minst 24 timmar före den planerade resan. Detta är en bandmask som kan smitta till hund och katt men den kan också infektera människor via hund och katt. Parasiten förkommer lokalt i stora delar av Europa, framförallt i Central- och Östeuropa inklusive Baltikum. I Sverige har den varit påvisad i Småland, Götaland, Södermanland och Dalarna. Se mer information på SVA här.

GDPR

Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR.


Som registrerad kund hos VeteriNära Falsterbo AB, organisationsnummer 559263-9198, lagras dina personuppgifter (namn, adress, personnummer, telefonnummer) i vårt journalsystem. Med personuppgifter menas all information som kan kopplas till en viss specifik människa, exempelvis namn, adress, telefonnummer och ditt djurs ID-nummer.
Ändamålen för lagring av dessa uppgifter är att:
• kunna journalföra ditt/dina djurs veterinärbesök och konsultationer,
• hantera kontakt med försäkringsbolag och andra veterinärkliniker angående ditt/dina djur,
• lämna uppgifter på uppdrag av statlig myndighet,
• hantera fakturering/betalning av besök samt bokföring,
• hantera e-recept,
• tillhandahålla information om rekommenderad förebyggande vård (t. ex vaccinationspåminnelser),
• tillhandahålla information om erbjudanden från Veterinära Falsterbo AB
Då vår verksamhet omfattas av journallagen åligger det oss att lagra journaluppgifter under minst 5 år efter senast registrerade besök. Vår verksamhet omfattas även av bokföringslagen som anbefaller att uppgifter sparas under 7 år. Då många av våra sällskapsdjur ofta uppnår en allt högre ålder och då journaluppgifterna är viktiga för bland annat framtida smittspårning och forskning sparas dessa 10 år efter senast registrerade besök. Om du efter 7 år önskar att dina uppgifter avregistreras/anonymiseras är det bara att kontakta oss. Anonymisering av journaluppgifter sker en gång per år.
Lagrade personuppgifter hanteras enbart av VeteriNära Falsterbo AB (personuppgiftsansvarig), för hantering av fakturering och bokföring. Gällande marknadsföring används personuppgifter enbart för information/marknadsföring från VeteriNära Falsterbo AB och lämnas ej ut till tredje part.
Om du har ytterligare frågor kontakta oss gärna på 0706194800.

Voof! Veterinara.nu använder cookies för att förbättra hemsidans funktionalitet för dig som användare. Är det okej?