KONTAKT

Akut- och jourveterinär

 

Kontakta VeteriNära Falsterbo  när du behöver en veterinär akut!

Annars är du varmt välkommen till vår klinik i Falsterbo – i en behaglig miljö tar vi emot djur för allt från hälsokontroll och vaccinering till om du behöver ett EU-pass eller avlivning.

 

Om du hellre föredrar hembesök av vår veterinär finns det alternativet.

VeteriNära – vi vill vara ditt självklara val när det kommer till hembesök av veterinär i Vellinge, Höllviken, Falsterbo och Skanör.

Adress:

VeteriNära Falsterbo AB
Org: 559263-9198

Storgatan 19

239 40 Falsterbo

Telefon:
E-post:

Professionell veterinär med klinik i Falsterbo!

VeteriNära gör även hembesök i Vellinge, Höllviken, Falsterbo och Skanör.

GDPR

Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR.


Som registrerad kund hos VeteriNära Falsterbo AB, organisationsnummer 559263-9198, lagras dina personuppgifter (namn, adress, personnummer, telefonnummer) i vårt journalsystem. Med personuppgifter menas all information som kan kopplas till en viss specifik människa, exempelvis namn, adress, telefonnummer och ditt djurs ID-nummer.
Ändamålen för lagring av dessa uppgifter är att:
• kunna journalföra ditt/dina djurs veterinärbesök och konsultationer,
• hantera kontakt med försäkringsbolag och andra veterinärkliniker angående ditt/dina djur,
• lämna uppgifter på uppdrag av statlig myndighet,
• hantera fakturering/betalning av besök samt bokföring,
• hantera e-recept,
• tillhandahålla information om rekommenderad förebyggande vård (t. ex vaccinationspåminnelser),
• tillhandahålla information om erbjudanden från Veterinära Falsterbo AB
Då vår verksamhet omfattas av journallagen åligger det oss att lagra journaluppgifter under minst 5 år efter senast registrerade besök. Vår verksamhet omfattas även av bokföringslagen som anbefaller att uppgifter sparas under 7 år. Då många av våra sällskapsdjur ofta uppnår en allt högre ålder och då journaluppgifterna är viktiga för bland annat framtida smittspårning och forskning sparas dessa 10 år efter senast registrerade besök. Om du efter 7 år önskar att dina uppgifter avregistreras/anonymiseras är det bara att kontakta oss. Anonymisering av journaluppgifter sker en gång per år.
Lagrade personuppgifter hanteras enbart av VeteriNära Falsterbo AB (personuppgiftsansvarig), för hantering av fakturering och bokföring. Gällande marknadsföring används personuppgifter enbart för information/marknadsföring från VeteriNära Falsterbo AB och lämnas ej ut till tredje part.
Om du har ytterligare frågor kontakta oss gärna på 0706194800.

Voof! Veterinara.nu använder cookies för att förbättra hemsidans funktionalitet för dig som användare. Är det okej?