MOTTAGNING

”Min största önskan är att ge ett varmt och professionellt bemötande som skapar trygghet för dig och ditt djur” – Sverre Seierstad

Minskad stress för djur

Det finns många djur som inte önskas att transporteras i bur eller bil. Detta gäller inte minst katter som drabbas av hög stressnivå i samband med transport. För dem är hembesök ett bra alternativ.

Flexibilitet

VeteriNära erbjuder stor flexibilitet och är bara ett telefonsamtal bort, både på dagtid, kvällar och helger.  

Minskad smittspridning för djuret

Genom ett hembesök begränsas risken för smittspridning av olika infektioner och sjukdomar mellan djur.

Covid-19

Det finns människor som har svårt att ta sig till en klinik av olika anledningar. Med tanke på den pandemi av Covid-19 som just nu pågår finns det även människor som inte vill eller bör vistas i större offentliga miljöer. Där kan hembesök vara ett bra alternativ för att begränsa smittorisken.

Tid för samtal

Jag upplever att det i en klinisk vardag på kliniker ofta är ett tight schema och det kan vara svårt att få till ett gott samtal där både anamnes och behandling ska rymmas i den korta besökstiden. Etableringen av VeteriNära har gett mig möjligheten att bestämma själv hur mycket tid jag önskar avsätta till varje besök där samtalet är en värdefull del.

Den sista resan

När det oundvikliga är på väg att ske är det många ägare som har en önskan om att djuret ska få somna in i hemmet. Jag kan uppfylla en sådan önskan och bidrar på så sätt med att kunna göra den sista tiden så värdig som möjligt. 

Att tänka på innan besöket

 • Lista gärna mediciner med styrka och dos samt eventuell överkänslighet.
 • Ge inte mat de närmaste timmarna före undersökning, men djuret ska ha fri tillgång till vatten.
 • Ta fram vaccinationsintyg, försäkringsbevis och kontrollera ditt försäkringsskydd.
 • Se till att det finns bra belysning där djuret ska undersökas.
 • Om ditt djur har symtom på ökad törst eller urinering – ta gärna med ett färskt urinprov. Mät gärna vattenintaget under tre dagar inför ert besök så veterinären får kännedom om hur många milliliter ditt djur dricker under 24 timmar.
 • Om ditt djur misstänks ha smittsam sjukdom, tex diarré, hosta eller klåda, behöver jag informeras om det så att jag kan planera in besöket sent på dagen för att förhindra smittspridning.
 • Betalning sker med Swish. Faktura finns även som alternativ. Jag tar inte emot kontanter.
 • Akuta fall

  Det går även bra att ringa vid akuta fall, såväl dagtid som jourtid. Per telefon diskuterar vi djurets tillstånd och därefter gör jag en bedömning om jag kan behandla genom hembesök eller om jag behöver remittera vidare till djursjukhus. I många fall behöver jag se djuret för att kunna göra min bedömning.

  Det finns tillfällen då jag rekommenderar att du transporterar djuret till närmaste djursjukhus snarast möjligt. Exempel på sådana tillstånd är:

 • Om djuret har en sänkt medvetandegrad
 • Vid större blödning
 • Om djuret har svårt att få luft
 • Om hunden hastigt har fått uppsvälld buk
 • Om djuret har kramper
 • GDPR

  Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR.


  Som registrerad kund hos VeteriNära Falsterbo AB, organisationsnummer 559263-9198, lagras dina personuppgifter (namn, adress, personnummer, telefonnummer) i vårt journalsystem. Med personuppgifter menas all information som kan kopplas till en viss specifik människa, exempelvis namn, adress, telefonnummer och ditt djurs ID-nummer.
  Ändamålen för lagring av dessa uppgifter är att:
  • kunna journalföra ditt/dina djurs veterinärbesök och konsultationer,
  • hantera kontakt med försäkringsbolag och andra veterinärkliniker angående ditt/dina djur,
  • lämna uppgifter på uppdrag av statlig myndighet,
  • hantera fakturering/betalning av besök samt bokföring,
  • hantera e-recept,
  • tillhandahålla information om rekommenderad förebyggande vård (t. ex vaccinationspåminnelser),
  • tillhandahålla information om erbjudanden från Veterinära Falsterbo AB
  Då vår verksamhet omfattas av journallagen åligger det oss att lagra journaluppgifter under minst 5 år efter senast registrerade besök. Vår verksamhet omfattas även av bokföringslagen som anbefaller att uppgifter sparas under 7 år. Då många av våra sällskapsdjur ofta uppnår en allt högre ålder och då journaluppgifterna är viktiga för bland annat framtida smittspårning och forskning sparas dessa 10 år efter senast registrerade besök. Om du efter 7 år önskar att dina uppgifter avregistreras/anonymiseras är det bara att kontakta oss. Anonymisering av journaluppgifter sker en gång per år.
  Lagrade personuppgifter hanteras enbart av VeteriNära Falsterbo AB (personuppgiftsansvarig), för hantering av fakturering och bokföring. Gällande marknadsföring används personuppgifter enbart för information/marknadsföring från VeteriNära Falsterbo AB och lämnas ej ut till tredje part.
  Om du har ytterligare frågor kontakta oss gärna på 0706194800.

  Voof! Veterinara.nu använder cookies för att förbättra hemsidans funktionalitet för dig som användare. Är det okej?