VETERINÄRBESÖK & HEMBESÖK

”Min största önskan är att ge ett varmt och professionellt bemötande som skapar trygghet för dig och ditt djur” – Sverre Seierstad

Hembesök av veterinär

 

Det finns många djur som inte önskas att transporteras i bur eller bil. Detta gäller inte minst katter som drabbas av hög stressnivå i samband med transport. För dem är hembesök ett bra alternativ

Vid vissa sjukdomstillstånd, t.ex. kräkningar och diarré samt hosta behöver vi begränsa risken för eventuell smittspridning varpå hembesök görs.

Det kan också vara en extra trygghet för både dig och ditt djur att få hembesök av en veterinär, att få vistas i det egna hemmet när något inte står rätt till.

VeteriNära – ditt självklara val när det kommer till hembesök av veterinär i Vellinge, Höllviken, Falsterbo och Skanör!

 

 

 

Besök på kliniken

 

VeteriNära har en mindre välutrustad klinik i en lugn och behaglig miljö i centrala Falsterbo. Vi har resurser och kompetens att kunna utföra det mesta inom akut och förebyggande djursjukvård.

Flexibilitet

 

Utöver tryggheten med hembesök av veterinär, erbjuder VeteriNära stor flexibilitet och är bara ett telefonsamtal bort, både på dagtid, kvällar och helger. Du når oss på 0706 19 48 00, info@veterinara.nu. Du kan även snabbt och enkelt boka tid online genom att trycka här.

Covid-19

 

Det finns människor som har svårt att ta sig till en klinik av olika anledningar. Med tanke på den pandemi av Covid-19 som just nu pågår finns det även människor som inte vill eller bör vistas i större offentliga miljöer. Där kan hembesök  av mig som veterinär vara ett bra alternativ för att begränsa smittorisken.

Konsultation

 

I en vardag på större kliniker kan det vara svårt att få till ett gott samtal där både anamnes och behandling ska rymmas i den korta besökstiden. Vi lägger stor vikt vid att varje patient ska få den tid som krävs och där samtalet är en värdefull del.

Den sista resan

 

Att avliva sin fyrbente vän är tyvärr till sist oundvikligt. När det är på väg att ske är det många ägare som har en önskan om att djuret ska få somna in i hemmet. VeteriNära kan uppfylla en sådan önskan och bidrar på så sätt med att kunna göra den sista tiden så värdig som möjligt.

Att tänka på innan hembesök av veterinär

 • Lista gärna mediciner med styrka och dos samt eventuell överkänslighet.
 • Ge inte mat de närmaste timmarna före undersökning, men djuret ska ha fri tillgång till vatten.
 • Ta fram vaccinationsintyg, försäkringsbevis och kontrollera ditt försäkringsskydd.
 • Om ditt djur har symtom på ökad törst eller urinering – ta gärna med ett färskt urinprov. Mät gärna vattenintaget under tre dagar inför ert besök så veterinären får kännedom om hur många milliliter ditt djur dricker under 24 timmar.
 • Om ditt djur misstänks ha smittsam sjukdom, tex diarré, hosta eller klåda, behöver jag informeras om det så att jag kan planera in besöket sent på dagen för att förhindra smittspridning.
 • Betalning sker med Swish. Faktura finns även som alternativ. Jag tar inte emot kontanter.

Akuta fall

 

Det går även bra att ringa vid akuta fall, såväl dagtid som jourtid. Per telefon diskuterar vi djurets tillstånd och därefter gör jag en bedömning om jag kan behandla genom hembesök eller om jag behöver remittera vidare till djursjukhus. I många fall behöver jag se djuret för att kunna göra min bedömning.

Det finns tillfällen då jag rekommenderar att du transporterar djuret till närmaste djursjukhus snarast möjligt. Exempel på sådana tillstånd är:

 • Om djuret har en sänkt medvetandegrad
 • Vid större blödning
 • Om djuret har svårt att få luft
 • Om hunden hastigt har fått uppsvälld buk
 • Om djuret har kramper
 • GDPR

  Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR.


  Som registrerad kund hos VeteriNära Falsterbo AB, organisationsnummer 559263-9198, lagras dina personuppgifter (namn, adress, personnummer, telefonnummer) i vårt journalsystem. Med personuppgifter menas all information som kan kopplas till en viss specifik människa, exempelvis namn, adress, telefonnummer och ditt djurs ID-nummer.
  Ändamålen för lagring av dessa uppgifter är att:
  • kunna journalföra ditt/dina djurs veterinärbesök och konsultationer,
  • hantera kontakt med försäkringsbolag och andra veterinärkliniker angående ditt/dina djur,
  • lämna uppgifter på uppdrag av statlig myndighet,
  • hantera fakturering/betalning av besök samt bokföring,
  • hantera e-recept,
  • tillhandahålla information om rekommenderad förebyggande vård (t. ex vaccinationspåminnelser),
  • tillhandahålla information om erbjudanden från Veterinära Falsterbo AB
  Då vår verksamhet omfattas av journallagen åligger det oss att lagra journaluppgifter under minst 5 år efter senast registrerade besök. Vår verksamhet omfattas även av bokföringslagen som anbefaller att uppgifter sparas under 7 år. Då många av våra sällskapsdjur ofta uppnår en allt högre ålder och då journaluppgifterna är viktiga för bland annat framtida smittspårning och forskning sparas dessa 10 år efter senast registrerade besök. Om du efter 7 år önskar att dina uppgifter avregistreras/anonymiseras är det bara att kontakta oss. Anonymisering av journaluppgifter sker en gång per år.
  Lagrade personuppgifter hanteras enbart av VeteriNära Falsterbo AB (personuppgiftsansvarig), för hantering av fakturering och bokföring. Gällande marknadsföring används personuppgifter enbart för information/marknadsföring från VeteriNära Falsterbo AB och lämnas ej ut till tredje part.
  Om du har ytterligare frågor kontakta oss gärna på 0706194800.

  Voof! Veterinara.nu använder cookies för att förbättra hemsidans funktionalitet för dig som användare. Är det okej?