Hembesök av veterinär i Ljunghusen

VeteriNära Falsterbo är den personliga djurkliniken som med bred kompetens. Med klinik i Falsterbo men även med hembesök i Ljunghusen, erbjuder vi en tillgänglighet utöver det vanliga.

Hembesök av veterinär i Ljunghusen

Veterinära tar emot djur på kliniken i Falstero medan jag även gör hembesök i Ljunghusen.  Samtidigt erbjuder jag även en flexibel jourverksamhet om du behöver mig som akut veterinär.

Hos VeteriNära kan du boka tid för vaccinering, valpbesiktning, avlivning, avmaskning, hälsokontroll likaså om du behöver ett EU-pass till din hund eller katt för resa utomlands.

Tillgänglighet, omtanke och trygghet

VeteriNära Falsterbo är en mindre veterinärklinik med bred kunskap och erfarenhet. Vi har idag en väl utrustad klinik i Falsterbo varpå erbjuder det mesta inom akut och förebyggande djursjukvård. Fördelarna med VeteriNära är vår tillgänglighet eftersom vi dessutom erbjuder hembesök av veterinär i Ljunghusen samt flexibel jourverksamhet både kvällar och helger.

På VeteriNära träffar du alltid samma veterinär och på så sätt lär vi känna ditt djur.

VeteriNära Falsterbo är en ambulerande veterinär-praktik där jag önskar skapa närhet, tillgänglighet och likaså trygghet för dig och ditt djur. Genom VeteriNära skapas en kontinuitet i kontakten kring ditt djurs vård och hälsa eftersom du får träffa en och samma veterinär varje gång. 

GDPR

Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR.


Som registrerad kund hos VeteriNära Falsterbo AB, organisationsnummer 559263-9198, lagras dina personuppgifter (namn, adress, personnummer, telefonnummer) i vårt journalsystem. Med personuppgifter menas all information som kan kopplas till en viss specifik människa, exempelvis namn, adress, telefonnummer och ditt djurs ID-nummer.
Ändamålen för lagring av dessa uppgifter är att:
• kunna journalföra ditt/dina djurs veterinärbesök och konsultationer,
• hantera kontakt med försäkringsbolag och andra veterinärkliniker angående ditt/dina djur,
• lämna uppgifter på uppdrag av statlig myndighet,
• hantera fakturering/betalning av besök samt bokföring,
• hantera e-recept,
• tillhandahålla information om rekommenderad förebyggande vård (t. ex vaccinationspåminnelser),
• tillhandahålla information om erbjudanden från Veterinära Falsterbo AB
Då vår verksamhet omfattas av journallagen åligger det oss att lagra journaluppgifter under minst 5 år efter senast registrerade besök. Vår verksamhet omfattas även av bokföringslagen som anbefaller att uppgifter sparas under 7 år. Då många av våra sällskapsdjur ofta uppnår en allt högre ålder och då journaluppgifterna är viktiga för bland annat framtida smittspårning och forskning sparas dessa 10 år efter senast registrerade besök. Om du efter 7 år önskar att dina uppgifter avregistreras/anonymiseras är det bara att kontakta oss. Anonymisering av journaluppgifter sker en gång per år.
Lagrade personuppgifter hanteras enbart av VeteriNära Falsterbo AB (personuppgiftsansvarig), för hantering av fakturering och bokföring. Gällande marknadsföring används personuppgifter enbart för information/marknadsföring från VeteriNära Falsterbo AB och lämnas ej ut till tredje part.
Om du har ytterligare frågor kontakta oss gärna på 0706194800.

Voof! Veterinara.nu använder cookies för att förbättra hemsidans funktionalitet för dig som användare. Är det okej?